4
1
2
3
4
1
2
3
previous arrow
next arrow

O asesoramento sexolóxico é un proceso de colaboración breve entre consultante e sexóloga; pola nosa parte proporcionamos coñecemento, ferramentas e estratexias.

Entendemos o asesoramento como un espazo de cultivo e exploración de posibilidades, onde cada quen atope as súas capacidades de resolver  os seus desencontros, dificultades ou insatisfaccións. 

 

Somos seres sexuados e dende esta realidade, a realidade sexual, cada quen procura un outro para atoparse, necesitarse, vincularse, gozarse.  Todo isto non está exento de dificultades e o mellor xeito  de saír desas dificultades é  entendernos e recoñecer os conceptos, as ideas  que nos enredan. 

O noso traballo xira entorno á comprensión destes fenómenos;  encontro, necesidade, vínculo, goce.

Dende AMATURI alonxámonos de diagnósticos para achegarnos á mirada propia.  Aínda que as persoas pasemos por situacións moi parecidas o xeito de afrontalas é único.  Cada persoa concreta, en cada momento concreto,  con cada parella concreta.

Todo isto dende a peculiaridade, ou o que é o mesmo para nós, dende a diversidade. Peculiares son os xeitos de vincularse de cada parella,  peculiares  son tamén os xeitos de desexarse, de gozarse de entenderse e desentenderse.

Ofrecemos un espazo no que  atopar as estratexias para o entendemento do  peculiar xeito de ser en individual ou en parella.

Asesoramiento individual

Ofrecemos un servizo de asesoramento individual porque ás  veces o enredo está con un ou unha mesma, a mirada no propio espello nos devolve dúbidas ou na nosa relación cos outros non atopamos as canles, ou simplemente temos curiosidades.

A partir dos dezaseis anos atendemos a todas as persoas que consideren que precisan un acompañamento sexolóxico, persoas con e sen discapacidade, cada quen coa súa consulta.

Asesoramiento en parella

A relación en parella é un valor cultivable, un espazo onde todo está aberto e onde dous constrúen algo propio, traballamos con unha relación de dous.  

No asesoramento en parella,  sexóloga e o par,  traballan en colaboración na procura do entendemento.  Acompañamos a parellas con e sen discapacidade.

O noso traballo xira entorno á comprensión destes fenómenos;  

encontro, necesidade, vínculo, goce.

Asesoramiento a familiares​

As veces son as familias as que teñen dúbidas sobre a sexualidade dos seus fillos e fillas.

O maior número de consultas que nos chegan son de familias de menores de idade e de persoas con diversidade intelectual.

Nestas sesións tratamos de dar coñecemento sobre a vivencia sexual en cada caso concreto.

Asesoramiento interprofesional​

Este tipo de acompañamento consiste en consultas con profesionais de diferentes disciplinas  que no transcurso do seu traballo atópanse con casos nos que a peculiar sexualidade do seu cliente non lle permite avanzar no traballo. 

Neses casos e con algunhas ideas aportadas dende a sexoloxía os profesionais poden entender mellor a realidade sexuada da persoa  coa que traballan. 

Scroll al inicio