Quen somos

Debo

Eu son Débora Baz Rodríguez (Debo), levo mais de vinte anos traballando como educadora sexual recollendo aprendizaxes en cada espazo formativo. A miña profesión me define, determina e condiciona, recoñezo que nalgúns momentos gostaría que a carga emocional non fora tan intensa, pero cando traballamos a cuestión sexual nos achegamos dende o íntimo e o íntimo é emocional.

Descarga aquí o currículum de Débora